Større andel af efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse end danske kvinder

68,2 pct. af de 16-19-årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, hvilket er mere end den tilsvarende andel for kvinder med dansk oprindelse Læs mere

Posted On :