Racisme i Danmark

Siden hvornår er det blevet en kompetence at tåle racisme? 

En buschauffør bliver under sit arbejde overfuset af en aggressiv person, som taler ned til buschaufføren med raciststiske tilråb.
 
Efter at chaufføren fortæller sin arbejdsgiver, at han ønsker at politianmelde den ubehagelige episode. Er beskeden fra arbejdsgiveren:   
 
“Hvis man ikke kan tåle at blive udsat for racistiske kunder, så skal man ikke være buschauffør.”
 
Til trods for arbejdsgiverens hovedrystende melding beslutter chaufføren alligevel at anmelde den ubehagelige episode til politiet. To uger senere modtager chaufføren en opsigelse: 
 

“Vi beklager herved at måtte opsige dig pr. dags dato til øjeblikkelig fratræden, da du desværre ikke har de personlige kompetencer, der skal til for at bestride jobbet som chauffør.” (Kilde: Fagbladet 3F)

Siden hvornår er det blevet en kompetence at tolerere racisme? 
 

Sagen ender hos Ligebehandlingsnævnet

Nævnet kom frem til at svaret fra arbejdsgiveren var “nedgørende” og fyringen ikke var berettiget. Chaufføren fik en erstatning – svarende til seks måneders løn. Dette viser, at hvis nogen afskediges uberettiget fx grundet race, så er der håb, når man vælger at klage.

Skriv et svar