alkohol

Politiker i Danmark vælter over hinanden for at kaste mudder efter muslimer, mens de går en stor bue udenom samfundets reelle problemer.

Et af de problemer samfundet lider under er alkoholforbruget og dets mørke sider. Konsekvenserne i samfundet er vidtrækkende og koster samlede set samfundet mere end 13 milliarder om året.

Rapporten fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har kigget nærmere på “Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug”. I deres rapport kan man læse følgende på s.6: 

“Det samlede estimat af omkostninger ved alkoholoverforbrug i Danmark beløber sig til ca. 13 mia. kr. på årsbasis. Dog er omkostninger til plejehjem, arbejdsulykker og kommunal genoptræning ikke inkluderet.”

En byrde på over 13 mia. kr. Hvorfor vælter politikerne ikke over hinanden for at fordømme overforbrug af alkohol? Især når 82% af de danske 15 årige børn i følge WHO har haft deres alkoholdebut. Kilde: Rapporten fra SDS (sunhedsdatastyrelsen: Unge_og_alkohol).

Levebrødspolitikere

Langt de fleste politiker i Danmark er inkompetente, og har blot fokus på magt end reel politik. Derfor fokuserer de på symbolpolitik, og undlader at fokusere på eller løse samfundets reelle problemer. Derfor ikke underligt at borgerne i Danmark har udbredt mistillid til 3 ud af 4 politiker (Kilde: akademikerbladet.dk).

  

Skriv et svar